Välkommen till Genomlys!

Genomlys Interaktionsdesign är ett Västeråsbaserat usability-företag. Vi utformar gränssnitt, webbtjänster och applikationer med användaren i fokus.

Genom usability-studier kan vi ta reda på hur er produkt upplevs av dess användare och skapa lösningar som ökar användbarheten och kundnyttan. Vi vill anpassa maskinen till människan istället för att människan ska behöva anpassa sig till maskinen.

Som usability- och interaktionsdesignkonsulter har vi kompetens inom programmering, grafisk form och beteendevetenskap. Vi ger er ett helhetsperspektiv av interaktionen mellan användarna och produkten, vilket medför bättre design, mer användbara produkter och glada kunder!

Genomlys Interaktionsdesign, Västerås, Sweden. Tel: 0733-812016
© Genomlys 2011