Usability - Användbarhetsanalys

Är er produkt användarvänlig? Hur upplever användarna er produkt? Vad fungerar bra? Vad fungerar inte? Vi kan svara på era frågor genom att utföra en användbarhetsanalys av er produkt.

Användarna är mänskliga och alla är olika. Hur de interagerar med er produkt kan vara överraskande. Vi låter personer ur er målgrupp testa produkten, vi kollar på hur de upplever den - och viktigast av allt, vi lyssnar på dem. Vi bygger en helhetsbild av hur produkten upplevs, vad det kan vara för problem samt hur dessa kan åtgärdas.

Resultaten presenteras i det formatet ni önskar, från en enkel rapport som kan innehålla förbättringsförslag eller en bildpresentation, till nya designskisser eller en helt ny prototyp.

Användarna är era kunder, det är alltid värdefullt att fokusera på dem. En användbarhetsanalys kan även vara en del av marknadsföringen samt kvalitetssäkringen av er produkt. Dokumentering från våra studier har även använts som underlag vid CE-märkning

Genomlys Interaktionsdesign, Västerås, Sweden. Tel: 0733-812016
© Genomlys 2011