Om Interaktionsdesign

Interaktionsdesign handlar om att forma den upplevelse människor får när de använder en digital produkt. Samt att skapa en meningsfull dialog mellan användaren och produkten som leder användaren till att uppnå sitt mål på ett effektivt, smidigt och tillfredsställande sätt.

Som enskild disciplin är interaktionsdesign väldigt ung och har sitt ursprung från ’Human Factors’ -grenen av industridesign samt från ’Human Computer Interaction’. Det är ett tvärvetenskapligt ämne som innefattar datorvetenskap, grafisk design och beteendevetenskap.

En interaktionsdesigner bör ha förståelse för hur en produkt är uppbyggd, hur man anpassar utseendet efter målgruppen och syftet, samt hur den upplevs.

Branschen växer snabbt i takt med utvecklingen av Internet och införandet av digitala komponenter i allt fler produkter. Vårt uppdrag är att bidra till att interaktionen med dessa komponenter medför ökad livskvalité och inte ökad frustration.

Länksamling >>

Genomlys Interaktionsdesign, Västerås, Sweden. Tel: 0733-812016
© Genomlys 2011