Om Tomas

Mitt namn är Tomas Tennlin och jag är den på Genomlys som har ansvar för teknik och programmering.

Jag studerade tillsammans med Donal Freeney på interaktionsdesignprogrammet på Mälardalens högskola åren 2007-2010. Utöver min examen från Mdh har jag bl.a. läst 30hp c-sharp för .net på Malmö högskola. Jag utvecklar i och har erfarenhet av C#.net, javascript, html/css, php, joomla, MySQL och SQL-server.

Min roll på företaget är, förutom att inneha det tekniska ansvaret, att vara den andra delen i den dynamiska användbarhetsduon jag och Donal Freeney utgör.

Genomlys Interaktionsdesign, Västerås, Sweden. Tel: 0733-812016
© Genomlys 2011