Varför usability?

I ett tidspressat utvecklingsarbete får ibland användarnas behov och önskemål stå tillbaka för teknik och design, vilket kan ha inverkan på användbarheten. Indikationer på det är de digitala produkter som dagligen gör oss irriterade och frustrerade.

Usability handlar om att hålla designprocessen fokuserad på användaren och därigenom skapa mer användbara produkter. Som interaktionsdesigners kan vi utföra gränssnitts- och webbdesign, på egen hand eller tillsammans med ert designteam. Vi vill tillsammans med er skapa produkter som är effektiva, användbara, och önskvärda.

Även en relativt liten investering kan göra stor skillnad för er produkts konkurrenskraft. Det kan öka kundnyttan och konverteringen i webbapplikationer och har bevisats vara väldigt lönsamt. Ytterligare info återfinns via länken nedan:

Cost Justifying Usability

Genomlys Interaktionsdesign, Västerås, Sweden. Tel: 0733-812016
© Genomlys 2011